Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Infographic: Bãi rác nghìn tỉ Đa Phước và những con số giật mình