Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Infographic: 9400 tỷ cho đề án ngoại ngữ và những con số biết nói