Hôm nay Bộ trưởng Bộ giáo dục nói gì về việc “điều cô giáo đi tiếp khách“