Hoàng Xuân Vinh nói gì trước tình cảm của người hâm mộ?