Hình ảnh đẹp và xúc động: Công an vượt lũ đưa sản phụ đi cấp cứu