Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hiện trường vụ thuê người chặt tay, chân để lấy tiền bảo hiểm