Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự, 1 học viên thiệt mạng