Hiện trường hoang tàn sau vụ cháy hơn 70 nhà bồn ở Nha Trang