Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hi hữu: Bao cao su nổi lềnh bềnh trắng một góc hồ Linh Đàm