HH Phương Nga có thể trắng án nếu "Hợp đồng tình ái" có thật