Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hẹn gặp rồi ra tay đâm chết bạn trai mới quen