Hàng triệu người ngưỡng mộ cặp đôi 80 tuổi yêu như ngày đầu