Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng nghìn người đổ về chùa Hương chờ khai hội