Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng nghìn người dân ùn ùn vào đền Trần sau giờ khai ấn

Hàng nghìn người dân chờ đợi để ùa vào đền Trần ngày khai ấn
Hàng nghìn người dân chờ đợi để ùa vào đền Trần ngày khai ấn