Hà Tĩnh: Phát triển thủy điện ồ ạt đã tính đến người dân vùng sau đập?