Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội tái hiện chiến thắng Gò Đống Đa nhớ về lịch sử dân tộc hào hùng