Hà Nội sẽ lắp 1.000 nhà vệ sinh công cộng theo mẫu mới