Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giết vợ cũ, bắn trả công an rồi tự sát khi bị truy bắt