Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giải cứu con tin, trưởng công an bị đâm trọng thương