Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giả lãnh đạo tỉnh gọi nhờ lãnh đạo ngân hàng chuyển tiền cho cháu