TPHCM:

Gấp rút làm cầu tạm Tân Kỳ - Tân Quý sau sự cố sụt lún