Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

El Nino tại sao không thể là tên một loại sữa?