“Đột kích” những ngôi nhà cổ xập xệ, chia năm xẻ bảy ở Hà Nội