Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đoạn kết cuộc đời ở trung tâm dưỡng lão: Mẹ cha ta khổ hay sướng?