Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

​Điện lực TPHCM gửi thư xin lỗi hơn 7 vạn khách hàng