​Điện lực TPHCM gửi thư xin lỗi hơn 7 vạn khách hàng