Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đi ăn bún chửi chị Thảo sau cú "địa chấn" lên truyền hình Mỹ