Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đeo mặt nạ nhận thưởng giải xổ số 92 tỷ đồng