Đêm mưu sinh nhọc nhằn của nữ cửu vạn chợ Long Biên