Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đập tủ kính, cướp vòng vàng ở Hà Tĩnh