Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức sinh vào ngày tháng năm nào?