Đại sứ EU trổ tài nói tiếng Việt để hỏi đường đi xe buýt