Đặc phái viên của Thủ tướng chính phủ VN chia sẻ về bản sắc áo dài Việt