Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đặc nhiệm 141 - "quả đấm thép" của Hà Nội