Cúc tiến vua rộn ràng vào mùa thu hoạch tại Hưng Yên