Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cụ ông kẹp cổ quật ngã tên cướp trong “chớp mắt“