CSGT cùng người dân bắt gọn tên trộm xe máy giữa Sài Gòn