Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công nhân “kêu trời” vì gặp khó với ATM