Công đoàn 365: Nữ công nhân chỉ mong tiền Tết để mua cho con đôi giày mới