Con buôn “phê” ma túy cắn vào tay công an khi bị vây bắt