TPHCM

Cổ thụ trong công viên Tao Đàn gãy nhánh, đè trúng cụ bà