TPHCM

Cổ thụ ngã ngay trung tâm Sài Gòn, một người trọng thương