TPHCM

Cổ thụ bật gốc đè trúng nhà dân trong mưa lớn