Clip trâu hoang nửa tấn sập bẫy thợ săn ở Quảng Trị