Clip: Thanh chắn đường đâm xuyên xe, 4 người thoát chết thần kỳ