Clip: Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đến viếng nghệ sĩ Phạm Bằng