Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Clip người dân Hà Tĩnh xác xơ vì ngập lụt