Clip: Lửa cháy ngùn ngụt tại quán Karaoke trên đường Trần Thái Tông