Chủ tịch TLĐ ân cần trao quà Trung thu tận tay các em nhỏ