Chủ tịch nước căn dặn thầy trò “Giữ vững chữ đạo, dồi dào chữ tâm" ngày khai trường