Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chồng đi xe của vợ liệu có bị phạt xe không chính chủ không?